Τζίνα Χονδρού - Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια -Psychologyhealth.gr

Τζίνα Χονδρού, M.Sc.
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

Συμβουλευτική γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι μια διαδικασία ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και στήριξης των γονέων ώστε να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους. 

 

 

 

 

Συμπεριλαμβάνει

 

-  Ενημέρωση για τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού σε όλους τους τομείς (σωματικά, γνωστικά, κοινωνικά κ.ά.).


-  Εκπαίδευση σε τεχνικές επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης συγκρούσεων και άλλων θεμάτων μέσα στην οικογένεια.


-  Διευκόλυνση στην αντιμετώπιση προβλημάτων του παιδιού.


-  Ενίσχυση της συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς που έρχονται σε επαφή με το παιδί.


-  Ενθάρρυνση της προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας.

 

 

Μπορεί να είναι ατομική για τον έναν γονέα, για ένα ζευγάρι γονέων, ή ομαδική. 

 

 

Για να κλείσετε συνεδρίες Συμβουλευτικής Γονέων, ή για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μου εδώ